ประกาศ รายชื่อผู้เข้าสอบ Post – test วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด  ที่นี่

ข้อกำหนดการเข้าสอบ
  1. ผู้เข้าสอบ (รอบเช้า) รายงานตัวเวลา 08.30 – 09.00 น. (รอบบ่าย) รายงานตัวเวลา 12.30 – 13.00 น. ณ อาคาร 11 ชั้น 7 หากมาสายจะหมดสิทธิ์สอบ และไม่ผ่านการอบรมด้วย
  2. ผู้เข้าสอบทุกคนต้องแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในการเข้าสอบ
  3. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาเท่านั้น (รองเท้าหนังหรือคัชชูสีดำ) และต้องสวมหน้ากากอนามัย มิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์สอบและไม่ผ่านการอบรมด้วย
  4. ให้เตรียมปากกา ดินสอ 2B และ ยางลบ มาในวันสอบด้วย
  5. ห้ามนำกระเป๋า อุปกรณ์ใด ๆ เข้าห้องสอบ ยกเว้นบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ปากกา ดินสอและยางลบ เท่านั้น
  6. หากไม่เข้าสอบจะไม่ผ่านการอบรม นักศึกษาต้องสมัครอบรมใหม่อีกครั้ง
  7. หากชื่อ-สกุล หรือรหัสนักศึกษาผิด สามารถแก้ไขได้ในวันที่เข้าสอบ