ประกาศ! ผลสอบ Post-test คอร์สอบรมภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC 1 (รุ่นที่ 1) สอบวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 63 (สนามสอบ กรุงเทพมหานคร)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1” รุ่นที่ 1
กับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่เข้ารับการทดสอบ Post-test เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2563
สนามสอบ กรุงเทพมหานคร สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ ที่นี่ ค่ะ