ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 11)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 11) 
หากผู้ผ่านการอบรมต้องการรับวุฒิบัตรการอบรม และยังไม่ได้ตอบแบบประเมิน กรุณาตอบแบบประเมินที่ https://forms.gle/zCtE3UAdsDqGktU37 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
.
ผู้ผ่านการอบรมสามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login
.
ผู้ที่ยังไม่มีผลการทดสอบ TOEIC จัดโดย CPA (Thailand) กรุณาดำเนินการสมัครและเข้าสอบโดยไม่ชักช้า
.
ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง FB inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu ได้ค่ะ