ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 11)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษหลักสูตร “พิชิต TOEIC 2” (รุ่นที่ 11) ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากภาพประกอบข้อความด้านล่าง หรือตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ https://ilac.dusit.ac.th
.
ผู้ที่ยังไม่มีผลสอบ TOEIC โดย CPA (Thailand) ให้ดำเนินการสมัครและเข้าสอบ เมื่อมีผลสอบแล้วให้ยื่นต่อสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมก่อน จึงจะมีสิทธิ์ผ่านเงื่อนไขด้านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ
.
ผู้ผ่านการอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login
.
ผู้ผ่านการอบรมที่ยังไม่ตอบแบบประเมิน หากต้องการรับวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินที่ https://forms.gle/B5S7iHzN2BaGhyRC6 ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 มิฉะนั้นจะไม่ได้รับวุฒิบัตรการอบรม
.
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อทาง FB inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu ได้ค่ะ