เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2566 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์ที่ https://bit.ly/3lea4sm 
หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ
. * หมายเหตุ การสอบ HSK ระดับ 3-6 จะสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น
– HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น) รับไม่เกิน 15 คน
– HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง) รับไม่เกิน 15 คน
– HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง) รับไม่เกิน 15 คน
** สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวน
.
หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทาง Inbox หรือทาง LINE ID: ilac_sdu หรือ
โทร. 02-2445260