ประกาศ! ผลสอบ POST-TEST คอร์สอบรมภาษาอังกฤษพิชิต TOEIC 1 (รอบที่ 2) สอบวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 63 (สนามสอบ ลำปาง และตรัง)

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษ “พิชิต TOEIC 1” รุ่นที่ 1
กับสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่เข้ารับการทดสอบ Post-test เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ย. 2563
สนามสอบ ลำปาง และ ตรัง สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ ที่นี่ ค่ะ