เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK)

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร)

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2567 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์โดยการสแกน QR Code หรือ https://shorturl.asia/30U86หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ

.
* การสอบ HSK ระดับ 3-6 จะต้องสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น

    – HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น)               ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

    – HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง)             ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

    – HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง)       ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

** เมื่อมีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด

.

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ 02-2445260 หรือ Inbox หรือ LINE ID: ilac_sdu

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต