เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

 

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK)

สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์โดยการสแกน QR Code หรือ https://bit.ly/4400bkF หรือ สมัครด้วยตนเอง ณ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1213) ในวันและเวลาทำการ

.
* การสอบ HSK ระดับ 3-6 จะต้องสอบรวมกับการสอบ HSKK (การพูด) เท่านั้น

    – HSK ระดับ 3 + HSKK (ระดับต้น)               ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

    – HSK ระดับ 4 + HSKK (ระดับกลาง)             ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

    – HSK ระดับ 5 และ 6 + HSKK (ระดับสูง)       ไม่เกิน 15 ที่นั่ง

** เมื่อมีผู้สมัครสอบครบตามจำนวนที่นั่งสอบแล้ว สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนด

.

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อทางโทรศัพท์ 02-2445260 หรือ Inbox หรือ LINE ID: ilac_sdu

#ILACWeCare #ILACSuanDusitUniversity #สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม #มหาวิทยาลัยสวนดุสิต