ดาวน์โหลดวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7

ผู้ผ่านการอบรมคอร์สพิชิต TOEIC 1 – 2 รุ่นที่ 7 และตอบแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้ ที่นี่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2565 ค่ะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษ”BASIC 3″สำหรับครูโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์อบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “BASIC3″ รุ่นที่ 2 ผู้มีรายชื่อสามารถเข้าอบรมแบบ Video on demand ได้ตามช่องทางที่กำหนด อบรมระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2565 เท่านั้นหากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทาง inbox

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดทักษะภาษาจีน (HSK) วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ ข้อกำหนดการสอบ HSK 1) ผู้เข้าสอบจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทางโดยเอกสารระบุตัวตน ต้องมีภาพใบหน้าบุคคลคมชัด และมีข้อความชัดเจน อีกทั้งมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือนนับจากวันสอบ2) ผู้เข้าสอบต้องรายงานตัวหน้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ อย่างน้อย 30 นาที เพื่อลงทะเบียนและตรวจวัดอุณหภูมิก่อน3) ผู้เข้าสอบต้องแสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (บนแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม) หรือ