ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร) ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อ วัน-เวลา และห้องสอบได้จากโพสต์นี้ หรือทางเว็บไซต์ของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม .กรุณาอ่านข้อกำหนดการสอบในประกาศรายชื่อให้ละเอียด หากไม่ปฏิบัติตามจะเสียสิทธิ์ในการสอบครั้งนี้ .*

เปิดรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับสมัครสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/3UCzq2J (หรือสแกน QR Code ตามภาพด้านล่าง).วันสอบ: วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการอบรมภาษาอังกฤษคอร์ส “พิชิต TOEIC 1” (รุ่นที่ 16)

ดาวน์โหลดรายชื่อ ที่นี่ ผู้มีรายชื่อและตอบแบบประเมินแล้ว สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรการอบรมและผลคะแนนสอบ Post-test ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ที่ช่องทาง https://onlinecourse.dusit.ac.th/online/cert/login ผู้มีรายชื่อ **แต่** ยังไม่ตอบแบบประเมิน หากต้องการวุฒิบัตรการอบรม กรุณาตอบแบบประเมินการอบรมที่ https://forms.office.com/r/8Vv4Z1QpCq แบบประเมินความพึงพอใจ การอบรมภาษาอังกฤษ”พิชิต TOEIC 1″

ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษPre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประชาสัมพันธ์ปฏิทินการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษ Pre-TOEIC (สำหรับนักศึกษาและบุคลากร) ประจำปี พ.ศ. 2567 .* การทดสอบ Pre-TOEIC มิใช่การสอบ TOEIC ของ CPA (Thailand) แต่เป็นการทดสอบ TOEIC แบบจำลอง

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567

  สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อ  ที่นี่   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาจีน HSK และ HSKK วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (กรุงเทพมหานคร)  . * ผู้เข้าสอบต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่แสดงผล “ไม่ติดเชื้อ” พร้อมระบุชื่อ

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน (HSK และ HSKK) สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 14 มีนาคม

เปิดรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK และ HSKK รอบรอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถภาษาจีน HSK และ HSKK สำหรับบุคคลทั่วไป รอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 กุมภาพันธ์

ปฏิทินการทดสอบ TOEIC พ.ศ. 2567

TOEIC Test Schedule at Bangkok Campus :: สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับ CPA (Thailand) กำหนดการจัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2567 (สนามสอบ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต